• 67747-09-5 het Fungicide van Sc van PROCHLORAZ 10% IPRODIONE 10% voor Aardappel Gray Mold
  • 67747-09-5 het Fungicide van Sc van PROCHLORAZ 10% IPRODIONE 10% voor Aardappel Gray Mold
67747-09-5 het Fungicide van Sc van PROCHLORAZ 10% IPRODIONE 10% voor Aardappel Gray Mold

67747-09-5 het Fungicide van Sc van PROCHLORAZ 10% IPRODIONE 10% voor Aardappel Gray Mold

Productdetails:

Plaats van herkomst: CHINA
Merknaam: Heyi
Certificering: ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001
Modelnummer: 20% wp

Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:

Min. bestelaantal: 1000L
Prijs: Negotiable
Verpakking Details: 200ml, 500ml, 1L, 5L met COEX-fles
Levertijd: 15-20 het werkdagen
Betalingscondities: L/C, D/P, T/T
Levering vermogen: 1000L per 7 dagen
Beste prijs Contact

Gedetailleerde informatie

Uiterlijk: Vloeistof Kleur: Wit
Toepassing: Fungicide Dichtheid: 1.12
eigenschap: Duurzaam, Milieuvriendelijk Opslag: Houd in Koele en Droge Plaats
Giftigheid: Lage Giftigheid Gebruik: het bespuiten
Hoog licht:

prochloraz fungicide

,

67747-09-5 IPRODIONE 10 SC

,

67747-09-5 aardappelfungicide

Productomschrijving

 Van de het Fungicidecontrole van Sc van PROCHLORAZ 10%+IPRODIONE 10% de Aardappel van Gray Mold In Vegetables And

 

 

1. ALGEMENE BESCHRIJVING:

Algemene naam SC VAN PROCHLORAZ 10%+IPRODIONE 10%

CAS NR

36734-19-7,67747-09-5
Verschijning Witte vloeistof
Verpakking


Vloeistof: In de plastic trommel van 200Ltr of aangepast

 

Eigenschappen

Het is witte vloeistof. Het smeltpunt is de druk van 134º C. Vapor is 0,5 Pa (25º C). Oplosbaarheid (g/L, 20º C): 0,013 in water, 25 in ethylalcohol, 150 in acetonitrile, 300 in aceton, 200 in benzeen, 500 in dichlorometane. Het is stabiel in de normale omstandigheden en in zuurrijke en neutrale midiums, maar ontbindt in sterke media.

 

Gebruik:

Het is beschermend fungicide. Wijd gebruikt op druif, fruit, bloemen, graangewassen, aardappel en opgeslagen vruchten

om ziekten zoals van Botytis cinea en van Albernaria soorten 7 te controleren. Verpakking: De ijzertrommels of de kartonemmers voerden met plastic zakken voor netto technisch, 25KG of 40KG elk. Aluminiumfoliedocument de zakken voor formuleringen, de buitenverpakking is golf vochtbestendige kartons.

 

Giftigheid:

Scherpe mondelinge LD50 voor vrouwelijke en mannelijke ratten is meer dan 2000mg/kg b. W…
Scherpe huidld50 voor vrouwelijke en mannelijke ratten is meer dan 2000mg/kg b. W.
Het is niet irriterend aan skingandogen van konijnen. Het is niet teratogenic, carcinogeen, en mutageen

aan dieren bij testdosering.

 

2. TOEPASSINGSmethodesENUITEINDEN:

Verzeker grondige dekking.
Controle MRL als het groeien voor de uitvoer.

 

3. HULP, WETTERS, OLIËN:

Geadviseerd niets

 

4. MATERIAAL:

Het druppeltjegrootte van de gebruiks middelgrote nevel.

 

5. WATEROFDRAGERgegevens:
600-900 mL/ha-water.

 

6. WEER:

Vermijd bespuitend tijdens inversies.


7. PLANTGEZONDHEDEN en ANDERE GEVOLGEN:
Goede gewassenveiligheid

 

8. INHOUDENDE PERIODES:

Aardappels: OOGST NIET 7 DAGEN NA TOEPASSING
Aardappels: Weid niet.
Broccoli: VEREIST NIET WANNEER GEBRUIKT ZOALS GELEID
Broccoli: Weid niet.
Aardappels: OOGST NIET 7 DAGEN NA TOEPASSING
Aardappels: Weid niet.
Broccoli: VEREIST NIET WANNEER GEBRUIKT ZOALS GELEID
Broccoli: Weid niet.

 

9. GIFTIGHEID:

Vergiftprogramma - S5
Samenvatting: Schadelijk door inhalatie en in contact met huid.
Details:
Vergiftprogramma - S5
Zoogdiergiftigheid -
Scherpe mondelinge LD50 - Muis = >5000mg/kg, [voor vergelijking is het lijstzout 3000 mg/kg]
Scherpe huidld50 - >2000 mg/kg (konijn).
LC50 inhalatie, Rat = >mg/L/4hr
Huid - niet-Gevoelig maakt aan huid (proefkonijn).
Oog dat - irriteert
Dampinhalatie - LC50 - de lucht van >5.77 mg/l (rat).
Chronische mondelinge giftigheid NOEL - p.p.m. twee jaar.
Niet mutageen of teratogenic (d.w.z. veroorzaakt kanker of geen reproductieve problemen).
Aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) -

 

 

10.RE INGANGSperiodes EN ANDERE VEILIGHEIDSkwesties:

Nadat de nevel droog heeft.

 

11. EIGENSCHAPPEN:

Productverschijning - van witte vloeistof.
Houdbaarheid -
Niet brandbare productbrandbaarheid -.
Halveringstijd in water - dagen bij pH5 en 35 C.
Wateroplosbaarheid bij 25 C. - volledig oplosbaar in water.
Olieoplosbaarheid -
Octanol: Waterverhouding bij 25 C. - bij pH 5.
Dampdruk: 2.37 kPa bij 20°C (waterdampdruk).
Vluchtige stoffen: Ongeveer 50%
Scheidingsconstante - pKa.
Smeltpunt - ongeveer 0°C
Kookpunt - ongeveer 100°C bij 100kPa.
Soortelijk gewicht: 1,154
pH: 6.2 (de waterige opschorting van 1%
Molecuulgewicht -
Dichtheid -

 

12. HETMILIEUlot:

Samenvatting - Gifstof aan het aquatische leven.
Vogels - giftigheid.
Vissen - Lage giftigheidslc50 karper (Cyprinus carpio): >285mg/L
Ongewervelden - Hoge giftigheid. Daphnia: EC50 1.21mg/L
Bijen - giftigheid.
Algen: Hoge giftigheid. Subcapitata van LC50 Pseudokirchinella: 1.3mg/L
Giftigheid van het algen de Chronische aquatische organisme: Pseudokirchneriellasubcapitata (NOEC): 0,0257 mg/l (technische Cyazofamid)
Het heeft een halveringstijd in grond van.
Het heeft een EPA-classificatie voor grondmobiliteit die zich van uitstrekt
Grondwaterverontreiniging
Accumulatie in melk en weefsels

 

13. VERENIGBAARHEID:

Zie HerbiGuide voor verenigbaarheid met andere herbiciden, insecticiden en fungiciden.
Zie HerbiGuide voor een volledige lijst van pesticideverenigbaarheid.

 

14. OVERHEIDENREGELGEVENDEINFORMATIE:

APVMA-Aantallen: 66411
De V.N.-aantal: 3082, ECOLOGISCH GEVAARLIJK STOF, VLOEISTOF, N.O.S.
CAS-aantallen: Cyazofamid 120116-88-3
Propyleenglycol 57-55-6
De Chemische Code van OPP:
Hazchemcode: 3Z
NOHSC-classificatie:
Vervoer over land: ADG
Gevaarlijke goederenklasse (ADG): Klasse 9: Diverse Gevaarlijke Goederen.
Overzees vervoer: IMDG
De internationale Maritieme Gevaarlijke Goederen coderen (IMDG):
Juiste het verschepen naam:
Technische Naam:
Gevaarklasse:
Identiteitskaart-Aantal:
Verpakkende groep: III
EMS-Aantal:
EPG:
Marine Pollutant:
Luchtvervoer: IATA/ICAO
Juiste het Verschepen Naam:
Technische Naam:
Identiteitskaart-Aantal:
Verpakkende groep: III
De Instructies van de ladingsverpakking: P001, IBC03, LP01
De Instructies van de passagiersverpakking:
Milieugevaar:
Geen Nevelstreken: Vereist niet.
Verslagen: Vereist.
SWA: Dit product is geclassificeerd zoals: Schadelijke Xn. N, Gevaarlijk aan het milieu.
Waarschuwingszinnen: R20/21, R50/53. Schadelijk door inhalatie en in contact met huid. De zeer giftige aan aquatische organismen, kunnen
oorzakennadelige gevolgen op lange termijn aan het aquatische milieu.
Veiligheidsuitdrukkingen: S23, S24, S27, S36, S38. Adem geen dampen/damp/nevel. Vermijd contact met huid. Start
vervuilde kleding onmiddellijk. Slijtage geschikte beschermende kleding. In het geval van ontoereikende ventilatie, draag geschikt
beademingsapparatuur.

GEVAARverklaring:
H313: Mag in contact met huid schadelijk zijn.
H333: Mag schadelijk zijn indien geïnhaleerd.
H410: Het zeer giftige aan aquatische leven met langdurige gevolgen.
PREVENTIE
P261: Vermijd ademend dampen, mist, dampen of nevel.
P262: Krijg niet in ogen, op huid, of op kleding.
P271: Gebruik slechts in openlucht of in goed - geventileerd gebied.
P273: Vermijd versie aan het milieu.
P281: Gebruikspersoonlijk beschermingsmiddel zonodig.
REACTIE
P312: Oproepen een een VERGIFT CENTRUM of arts als u onwel voelt.
P301+P330+P331: INDIEN GESLIKT: Spoelingsmond. Veroorzaak het braken niet.
P303+P361+P353: ALS OP HUID (of haar): Verwijder onmiddellijk al vervuilde kleding. Spoel huid met water.
P304+P340: INDIEN GEÏNHALEERD: Verwijder slachtoffer aan verse lucht en houd onbeweeglijk in een positie comfortabel voor ademhaling.
P333+P313: Als de huidirritatie of de uitbarsting voorkomen: Krijg medisch advies.
P337+P313: Als de oogirritatie voortduurt: Krijg medisch advies.
P391: Verzamel morserij.
P370+P378: Niet brandbaar. Gebruiks dovende media geschikt voor het branden van materialen. Is het alcohol bestand schuim
het aangewezen brandbestrijdingsmiddel maar als het niet beschikbaar is, het normale schuim kan worden gebruikt.
OPSLAG
P410: Bescherm tegen zonlicht.
P402+P404: Opslag in een droge plaats. Opslag in een gesloten container
P403+P235: Opslag in een goed-geventileerde plaats. Houd koel.
VERWIJDERING
P501: Doe inhoud en containers weg zoals die op het geregistreerde etiket worden gespecificeerd.

Wilt u meer details over dit product weten
Ik ben geïnteresseerd 67747-09-5 het Fungicide van Sc van PROCHLORAZ 10% IPRODIONE 10% voor Aardappel Gray Mold kun je me meer details sturen zoals type, maat, hoeveelheid, materiaal, etc.
Bedankt!
Wachten op je antwoord.